Đóng

Ecofarm tham dự Hội thảo quốc tế “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Việt Nam” do Viện Ứng dụng công nghệ phối hợp với Công ty Cherry Media tổ chức tại TP. HCM ngày 10-10-2018.