Đóng

Hôm qua 13/12/2019, tại Công ty CP Ecofarm Đồng Tháp, Công đoàn Công ty đã tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn Công ty CP Ecofarm Đồng Tháp.
Việc thành lập tổ chức Công đoàn Công ty CP Ecofarm Đồng Tháp có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và chủ sử dụng lao động thiết lập được mối quan hệ gắn bó, hài hòa và bình đẳng trong hoạt động, góp phần ngăn ngừa và hạn chế những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Ecofarm.vn