Đóng

gao-huyet-rong

Gạo (huyết rồng/nàng thơm Chợ Đào)