Đóng

Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRẠI SINH THÁI (ECOFARM)

Công ty Cổ phần Nông trại sinh thái (Ecofarm) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với phương châm phát triển nông nghiệp bền vững đi cùng với lợi ích của cộng đồng. Ecofarm luôn quan tâm đến phát triển thương hiệu nông sản địa phương, cải thiện kĩ thuật sản xuất cũng như nâng cao đời sống của người dân và bảo vệ môi trường.

Để thực hiện mục tiêu này, Ecofarm luôn hướng tới liên kết với các cơ quan và doanh nghiệp địa phương, đồng thời hợp tác với các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà công nghệ trong và ngoài nước để đưa ra các dự án phát triển phù hợp nhất như Đại học Cần Thơ; Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân Bón và Môi trường Phía Nam; Viện Bảo vệ Thực vật; và Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục, Môi trường và Phát triển.

Bên cạnh đó, công ty cũng quyết tâm đầu tư bài bản vào nguồn nhân lực thông qua các khóa học và tập huấn. Đặc biệt, năm 2010, công ty đã cử một nhóm kỹ sư nông nghiệp đi tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Bộ Nông Nghiệp Israel về công nghệ quản lý nguồn nước và công nghệ sau thu hoạch.

Những dấu mốc chính của Ecofarm từ khi thành lập tới nay:

– Năm 2007, Ecofarm được thành lập tại Phú Quốc để phát triển vùng rau an toàn.

– Năm 2008, Ecofarm đầu tư hệ thống nhà lưới trồng rau công nghệ cao từ Israel với diện tích 4.200 m2.

– Năm 2009, Ecofarm tham dự Hội chợ Nông nghiệp Agritech tại Tel Aviv cùng đại diện Sở Nông Nghiệp tỉnh Kiên Giang và Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Quốc.

– Năm 2010, Ecofarm mở rộng vùng rau an toàn thông qua việc liên kết với các hợp tác xã tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

– Năm 2011, Ecofarm trở thành đơn vị đầu tiên tại tỉnh Kiên Giang được cấp giấy chứng nhận rau an toàn.

– Năm 2012, Ngân hàng Thế giới ký cam kết tài trợ 200.000 USD cho Liên minh sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Ecofarm tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

– Năm 2013, Ecofarm ký hợp tác chiến lược với Đại học Hawaii.

– Năm 2014, Quỹ VBCF tài trợ 250.000 USD để Ecofarm phát triển vùng nguyên liệu bắp bền vững tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Năm 2015, Ecofarm đầu tư hệ thống nhà lưới công nghệ cao 8000 m2 đầu tiên tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để sản xuất dưa lê, dưa lưới và cung cấp ớt giống.

– Năm 2016, Ecofarm triển khai dự án sản xuất gà và trứng an toàn tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

– Năm 2017, Ecofarm triển khai dự án vùng nông nghiệp hữu cơ 84 ha tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

– Năm 2018, Ecofarm tập trung đẩy mạnh việc phát triển hệ thống cửa hàng nông sản sạch, an toàn với thương hiệu ECOFARMSHOP.VN, cửa hàng đầu tiên đặt tại số 178, đường Điện Biên Phủ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 


Công ty Cổ phần Nông trại sinh thái (Ecofarm) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với phương châm phát triển nông nghiệp bền vững đi cùng với lợi ích của cộng đồng. Ecofarm luôn quan tâm đến phát triển thương hiệu nông sản địa phương, cải thiện kĩ thuật sản xuất cũng như nâng cao đời sống của người dân và bảo vệ môi trường.

Để thực hiện mục tiêu này, Ecofarm luôn hướng tới liên kết với các cơ quan và doanh nghiệp địa phương, đồng thời hợp tác với các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các nhà công nghệ trong và ngoài nước để đưa ra các dự án phát triển phù hợp nhất như Đại học Cần Thơ; Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân Bón và Môi trường Phía Nam; Viện Bảo vệ Thực vật; và Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục, Môi trường và Phát triển.

Bên cạnh đó, công ty cũng quyết tâm đầu tư bài bản vào nguồn nhân lực thông qua các khóa học và tập huấn. Đặc biệt, năm 2010, công ty đã cử một nhóm kỹ sư nông nghiệp đi tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Bộ Nông Nghiệp Israel về công nghệ quản lý nguồn nước và công nghệ sau thu hoạch.

Những dấu mốc chính của Ecofarm từ khi thành lập tới nay:

– Năm 2007, Ecofarm được thành lập tại Phú Quốc để phát triển vùng rau an toàn.

– Năm 2008, Ecofarm đầu tư hệ thống nhà lưới trồng rau công nghệ cao từ Israel với diện tích 4.200 m2.

– Năm 2009, Ecofarm tham dự Hội chợ Nông nghiệp Agritech tại Tel Aviv cùng đại diện Sở Nông Nghiệp tỉnh Kiên Giang và Ủy Ban Nhân Dân huyện Phú Quốc.

– Năm 2010, Ecofarm mở rộng vùng rau an toàn thông qua việc liên kết với các hợp tác xã tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

– Năm 2011, Ecofarm trở thành đơn vị đầu tiên tại tỉnh Kiên Giang được cấp giấy chứng nhận rau an toàn.

– Năm 2012, Ngân hàng Thế giới ký cam kết tài trợ 200.000 USD cho Liên minh sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Ecofarm tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

– Năm 2013, Ecofarm ký hợp tác chiến lược với Đại học Hawaii.

– Năm 2014, Quỹ VBCF tài trợ 250.000 USD để Ecofarm phát triển vùng nguyên liệu bắp bền vững tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

– Năm 2015, Ecofarm đầu tư hệ thống nhà lưới công nghệ cao 8000 m2 đầu tiên tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để sản xuất dưa lê, dưa lưới và cung cấp ớt giống.

– Năm 2016, Ecofarm triển khai dự án sản xuất gà và trứng an toàn tại huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

– Năm 2017, Ecofarm triển khai dự án vùng nông nghiệp hữu cơ 84 ha tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.

– Năm 2018, Ecofarm tập trung đẩy mạnh việc phát triển hệ thống cửa hàng nông sản sạch, an toàn với thương hiệu ECOFARMSHOP.VN, cửa hàng đầu tiên đặt tại số 178, đường Điện Biên Phủ, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 


"Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng mô hình doanh nghiệp nông nghiệp sinh thái bền vững để phục vụ người tiêu dùng, hỗ trợ người nông dân và chia sẻ trách nhiệm bảo vệ môi trường.”"

Ecofarm —

SẢN PHẨM

Ecofarm cung cấp các sản phẩm đa dạng trong cả lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp các giải pháp công nghệ nhằm hướng tới đảm bảo nông sản an toàn và chất lượng cao.


SẢN PHẨM NỔI BẬT

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ĐI LIỀN VỚI LỢI ÍCH CỦA CỘNG ĐỒNG

TIN TỨC

ECOFARM

Địa chỉ: Công Ty Cổ Phần Nông Trại Sinh Thái

Tổ 2, ấp Suối Cát, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02976 559 393

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

TÊN CỦA BẠN (*):

ĐỊA CHỈ EMAIL (*):

TIÊU ĐỀ:

THÔNG ĐIỆP